Kaushik Orthopaedic Pvt. Ltd.

+91 9811229748

PFN Nail End Cap

Hex. : 3.5mm

Head Dia. : 14mmPFN Nail End Cap


PFN Nail End Cap

PFN Nail End Cap


PFN Nail End Cap


Hex. : 3.5mm


Head Dia. : 14mm